2017-10-11 Månadsträff

Ännu en trevlig månadsträff med SPF Seniorerna Bogesund!

Länk till bilderna!

Ordförande Roy Olausson hälsade ca 120 medlemmar välkomna till månadsträffen den 11 oktober på Församlingsgården. Han vände sig speciellt till dagens gäst, den välkände naturfotografen Tommy Lundberg från Öxnabäck.

Tommy började med att berätta lite om sig själv och sin bakgrund som fotograf. Temat för dagen var FROST. Oerhört vackra bilder från vinterlandskap hemma vid hans tjärn visades. Han åskådliggjorde hur vackert isbildningar på träd och vatten kunde bli.

Vid tjärnen matade han även in djur för att från sitt gömsle, tidiga morgnar och sena kvällar, kunna ta oerhört fina bilder på fåglar, rävar, ekorrar m.m. Under en timmes tid roades vi alla med härliga historier och berättelser i samband med de fantastiska fotona. Tommy tackades med blommor och väldiga applåder för sin medverkan.

Efter en uppskattad fikapaus, fick vi veta vika resor och andra aktiviteter som resekommittén hade på gång. Det informerades också bl.a. om KPR, samtalsgrupper på Tingsholm, mattcurling samt alla aktiviteter som Folkets Hus arrangerar, som Opera, teater, Konst på bio m.m.

Efter att lotterierna fått sina glada vinnare och Roy tackat kaffekommittén med Kerstin Davidsson i täten, sjöngs nationalsången unisont under pianoackompanjemang av Elsa Carlén.

Inskickat av
Ulla Andersson