2016-10-04 Folkhälsodagen

LYCKAD INLEDNING AV ULRICEHAMNS HÄLSOVECKA.

Länk till bilder!

En förväntansfull publik hade samlats i ett fullsatt Folkets Hus på tisdagseftermiddagen den 4 oktober. Kommunens folkhälsostrateg Britt Thorell hälsade alla välkomna och presenterade upplägget av hälsoveckan. Man kunde välja bland 45 olika föreläsningar, som de 23 arrangörerna hade att erbjuda.

Urban Zander, som representerade dagens arrangör SPF Bogesund, redogjorde för programmet och presenterade de två gästföreläsarna. Gunilla Dahlgren, känd som "Lilla fruntimret", äntrade först scenen. Utan manus trollband hon auditoriet en hel timme. Vi fick bl.a. höra att hon redan för 32 år sedan skapat sin trevliga och slagfärdiga figur. Genom att lyssna på sin släkt och vänkrets hade hon snappat upp många dråpliga och kluriga uttryck och talesätt, som hon sedan låtit Lilla fruntimret formulera på sitt sätt. Fruntimret har sedan publicerats i ett antal tidningar och även resulterat i ett tjugotal böcker. Förutom det mycket underhållande kåseriet om sin skyddsling, berättade Gunilla ett antal historier, som fick publiken att vrida sig av skratt. Avslutningsvis poängterade Gunilla vikten av att ta vara på guldkornen i vardagen och har roligt, träffas och umgås med vänner och bekanta. "Det sa va gott att leva" blev hennes slutord.

Efter en "vatten och fruktstund" tog så universitetslektor Hanna Falk plats på scenen. Hanna, som är vikarierande professor på Sahlgrenska akademien i Göteborg, är även forskare med åldrandets problematik som specialämne. Många intressanta forskningsfakta presenterades. Dagens 70-åringar är som tidigare 50-åringar, var ett av resultaten som framkommit av de många studier som gjorts. Vikten av hälsosam kost och den mentala inställningen poängterades också. Att känna sig behövd och att ha något att leva för var väldigt viktigt enligt Hanna.

Urban Zander framförde allas tack till de uppskattade föreläsarna och överlämnade förutom blommor en "pöse" med Ulricehamnsprylar.

Inskickat av Kjell Engström