Referat och bilder

Bilder från aktiviteten läggs direkt under referatet som en ny sida.