Kontakta oss

Anders Dahlén

Styrelsen ordförande

Roland Azelius

Styrelsen vice ordförande

Lisbeth Rosén

Styrelsen sekreterare

Inga Andersson

Styrelsen kassör

Eva Carlbom

Styrelsen ledamot

Steen-Åke Larsson

Styrelsen ledamot

Mats Olsson

Styrelsen ledamot