2017-11-07 Träff med aktivitetsansvariga

Anteckningar från träff med aktivitetsansvariga i SPF Seniorerna Bogesund 2017-11-07!

Ordf. Roy Olausson hälsar alla välkomna. Vår styrelse har olika ansvarsområden och vi arbetar med ständiga förbättringar. Det finns 15 aktivitetsgrupper och alla är representerade här idag, även valberedningen och KPR är representerade.

Ulla Andersson vill att någon i gruppen ansvarar för fotografering och referat från aktiviteter och skickar det till henne.

Boule – Inga och Bo Andersson
Boule håller på hela året, 47 gånger per år. Det är stort intresse ca 50 personer varje gång. I år anordnades föreningsmästerskap och nästa år kommer distriktsmäster-skap att förläggas till Lassalyckan. Bra med ytterligare en person till gruppen.

Bridge – Bernt Samuelsson
Bridgen har nu hållit på i ett år och man har börjat på låg nivå så att alla kan vara med. Nya är välkomna och man tar hand om dem och lär ut grunderna. Flera spelare har gått vidare till förbundsmästerskap på Cinderella.

Café – Kerstin Davidsson
Gruppen består av 4 ordinarie samt 3 extra varje gång. Allt fungerar bra.

Fester – Kjell Fritzson
Räkafton är populärt och man har diskuterat pubafton.

Folkhälsa och säkerhet – Karin Karlsson och Erna Lord
Promenader varje måndag kl. 10.00, dessutom vandringar på Komosse, Årås och Fänneslunda. Vi kan pröva på mattcurling i Rångedala, kanske tillsammans med PRO i Ulricehamn? Bowling ihop med SPF Norra Kind kanske? Folkhälsodagen var mycket bra.

Golf – Ove Gustafsson
Vi har i år anordnat föreningsmästerskap och även deltagit i distriktsmästerskap och riksmästerskap. Nästa år kommer distriktsmästerskap att anordnas här.

KPR – Urban Zander
Kommunalt Pensionärs Råd startade efter ett uppehåll, i april 2015. SPF och PRO har fyra representanter var, två ordinarie och två ersättare. De sammanträder fem gånger per år. Fixar Malte och kommunala resor har blivit verklighet. Frågan om Ekero har resulterat i att en tomt är inköpt för nybygge. Just nu är det välfärdsteknik som diskuteras och önskan om en samlingslokal kvarstår. Ny representant ska väljas på årsmötet för perioden 2019-22.

Luncher – Cristina Johansson
Lunchträffar på olika restauranger 8 ggr per år, oftast med någon inbjuden gäst. Bokar restauranger och tar emot anmälan.

Modegruppen – Marianne Ronnby
Vi planerar en ny modevisning den 21 mars, det blir den sista i Församlingsgården. De blir ingen underhållning, bara pianomusik och modevisning.

Program och Hjärnkoll – Kjell Engström
Förslag för våren är klart. Hela gruppen kommer att avgå, 2-3 nya ska utses. Ett lag är anmält till Hjärnkoll

Resor – Lena Tjäder
Julkonsert den 3 dec. och Falkenbergsrevyn den 19 jan. Under planering för nästa år, april Varnhem, juni Husaby och aug. Mariefred. Två i gruppen kommer att avgå.

Seniorton – Kjell Fritzson
Kören fungerar bra, övning onsdagar i Logernas hus

Studiebesök – Jan-Ivan Johansson
Fyra studiebesök varje år. Förslag till nästa år: Engtex, Kinnarps kontorsmöbler, Lager 157 och Gyllensvans möbler.

Studiekontakt – Gun Markert och Lena Tjäder
Måla din egen ikon 3-4 ggr. Canasta pågår och ljusstöpning den 18 nov. Ev. studiecirklar inför resor Gripsholm och vin. Kultur på äldreboende. 

Valberedning – Lena Tjäder
Sven Jönsson och Britta Lindgren avgår och de jobbar på för att skaffa ersättare. 

Timmeledans – Göte Allansson
Gruppen fungerar bra. Med bättre orkestrar i år har det kommit upp till 200 pers. Nyinköp av partytält, stolar och kaffebryggare. En del reparationer har gjorts och mer behövs nästa år. Inköp av hjärtstartare diskuterades.

Ordf. Roy Olausson avslutar med att tacka alla för engagemanget i grupperna.

Ulricehamn 2017-11-07

Ingegerd Johansson                Roy Olausson
Sekr.                                         Ordf.