2016-05-18 Vårfest

Vårfest med SPF Seniorerna Bogesund!

Länk till foton!

SPF Seniorerna Bogesund firade vårens ankomst på Hotell Bogesund onsdagen den 18 maj.

Ordförande Ulla Zander hälsade 120 festglada seniorer välkomna med orden "Vi förenar Nytta med Nöje" och ett extra välkommen till kvällens underhållare Johan och Lars-Erik Frendberg från Trollhättan.

Festen fortsatte med en mycket god måltid varefter det blev ett uppskattat scenframträdande av Frendbergs som verkligen fick med publiken i flera kända melodier.

Efter kaffet informerade resekommittén med sång och tal om kommande evenemang.

Värmlandsresan i juni ligger närmast i tiden och det finns fortfarande några platser kvar som kan bokas via hemsidan.

Vårens motionärer uppmärksammades genom dragning på inlämnade motionslappar, fem lyckliga vinnare mottog presentkort från Kommittén för Folkhälsa och säkerhet.

Programkommittén informerade om höstens begivenheter och danskommittén påminde om Timmeledansen på onsdagar och sen blev det lottdragning där bland annat en vinnare fick disponera en hyrbil under en hel helg.

Frendbergs bjöd sedan till dans som avslutning på en mycket trevlig kväll.

För SPF Seniorerna Bogesund
Urban Zander