Vandring till Jordkulan i Nöre

Onsdagen den 26 september vandring till Jordkulan i Nöre!

Vandring till Jordkulan i Nöre onsdagen den 26 september. Samling vid Bryggan kl. 14.00 för samåkning. Medtag fika!