Studiebesök

Det anordnas fyra studiebesök per år.

Torsdagen den 5 oktober kl. 14.00 studiebesök på Stellan Haglund Kylindustri AB, Rånnaväg, 523 61 Gällstad. Anmälan görs på månadsträffen den 13 september. Max 25 personer.

Studiebesök på Bogesunds Väveri AB, Strandgatan 42, torsdagen den 11 maj kl. 14.00. Anmälan till studiebesöket görs på månadsträffen den 19 april.

Studiebesök på Svedberg i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp torsdagen den 23 februari kl. 14.00. Anmälan kan endast göras på månadsträffen den 8 februari.