2017-02-08 Årsmöte

ORDFÖRANDESKIFTE I SPF SENIORERNA BOGESUND.

Länk till bilder!

Ordföranden Ulla Zander kunde hälsa ca 130 medlemmar välkomna till årsmötet onsdagen den 8 februari hos SPF Seniorerna i Församlingsgården.

Efter parentation över avlidna medlemmar, under stilla pianomusik av Curt Landsenfeldt, valdes Lars-Erik Josefsson att leda årsmötesförhandlingarna.

Ulla föredrog verksamhetsberättelsen och noterade med glädje att föreningens medlemssiffra nu är uppe i 663.

Kassören Dick Ylander redovisade den ekonomiska ställningen, som är stabil.

Till ny ordförande valdes Roy Olausson, eftersom Ulla Zander avböjt omval. Även fyra nya styrelseledamöter valdes: Inga Andersson, Birgitta Thelfer, Mats Olsson och Marianne Ronnby. Revisorer blev Berit Andersson och Roland Azelius.

Att representera föreningen vid distriktsstämman valdes: Britta Lindgren, Kjell Engström, Birgitta Thelfer, Marianne Ronnby och Roy Olausson.

Efter att ha tackat för förtroendet att bli ordförande avtackade Roy de avgående styrelseledamöterna Ulla Zander, Dick Ylander, Kjell Fritzson och Göran Juntorp, med blomsterkvastar. Ulla höll sedan ett tacktal, där hon påminde om alla trevliga minnen och händelser under hennes fem år som ordförande.

Efter kaffet informerades om kommande aktiviteter, bl.a. studiebesök, firande av "Alla hjärtans dag", möte med f d rikspolischefen Björn Eriksson, Ungersk afton, Vinskola och planerade resor.

Föreningens sångkör "Seniorton" framförde sedan ett knippe välkända låtar under ledning av Curt Landsenfeldt. Avslutningsvis sjöngs Nationalsången.