Ändring av Bouletider!

Boulespel varje tisdag. Vintertid inomhus.
Plats: Boulehallen, Lassalyckan. OBS! Ändring av tider. Tid: Samling kl. 10.00, spel mellan kl. 10.15 - 12.15.

FBouleansvariga:

Bo Andersson telefon 0705 63 12 26
Inga Andersson telefon 0705 63 70 10

I mån av tillgång, lånar vi ut klot för enstaka omgångar på våra banor.

Tillsammans med PRO spelar vi boule på Lassalyckan varje tisdag.

Från och med den 17 oktober börjar vi spela boule kl. 10.15 för att våra spelare ska ha möjlighet att ta bussen upp till Lassalyckan.

Samling kl. 10.00 och spel mellan kl. 10.15 - 12.15. Tag med fika.