Kommunala rådet för äldrefrågor

Vad är: Kommunala rådet för äldrefrågor (KRÄF)

De rådgivande funktionerna är knutna till kommunstyrelsen, i Ulricehamn finns två stycken råd – ett för samverkan med pensionärsorganisationer och ett för samverkan med handikapporganisationer.
Genom att träffas och prata om viktiga frågor tillför råden den kommunala verksamheten kunnande och erfarenhet.

Råden har möjlighet att säga vad de tycker om politiska ärenden som kan påverka förhållandena för äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Repsentant SPF-Bogesund: Anders Dahlén