2017-12-03 Adventsgudstjänst

Söndagen den 3 december kl. 11.00 medverkar Bogesundskören vid adventsgudstjänsten i Hössna kyrka. Hjärtligt välkomna!