Boule

Säsong har börjat i boulehallen den 11 jan på Lassalyckan tisdagar kl. 10-12 tag med egen fika. Alla välkomna.  Inga/Bosse