Månadsträff 13 april

SPF Seniorerna Bogesunds månadsmöte 13 april 2022.

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkomna. Han informerade om Sommarfesten den 18 maj och meddelade att verksamheten håller upp under sommaren och att vi träffas igen i september.