SPF Seniorerna Bogesund Månadsträff 10 november 2021

Se bilder och referat från mötet.