Ordförande har ordet

Hej! Nu har vi snart en sommar bakom oss. En sommar som på olika sätt påverkat vår vardag.