Ordförande har ordet

Hej seniorvänner mer information den 26 mars