Bridge

Vi börjar spela klockan 13,30 så kom gärna 15 minuter innan.