Integritetspolicy

SPF Seniorerna Tölö Älvsåker använder dina personuppgifter på följande sätt

- För kommunikation med medlemmar via post, epost, sms, telefon
- För medlemsförsäkring i Skandia (med personnummer)
- För mottagande av adressförändringar och avregistreringar från SPAR (Statens Personadressregister)
- För upprättande av deltagarlistor vid olika aktiviteter
- För upprättande av födelselistor (högtidsuppvaktning)
- Endast personuppgifter för styrelsemedlemmar och funktionärer publiceras i Programblad, Hemsida och lokala funktionärsregister
- Vid kommunikation i t ex epost för kallelser eller deltagande i aktiviteter med flera samtidiga medlemmar döljs övriga adresser
- Endast styrelsemedlemmar kan ges åtkomst till Medlemsregister
- Vid avslutat medlemskap tas alla personuppgifter bort när all rapportering till berörda instanser skett
- Medlem har rätt att ta del av sina egna personuppgifter

- Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att läggas ut på föreningens Hemsida. Vi hoppas att ni samtycker till detta. Om så inte skulle vara fallet, meddela detta till Hemsideansvarig.