Promenad 2020-07-20 Fjärås simhall motionsspåret

Promenad 2020-07-20 Fjärås simhall motionsspåret, med fika vid klubbstugan