Promenad 2019-04-08 Åsa Kustpromenad

Promenad 2019-04-08 Åsa Kustpromenad och fikade i lä bakom bastuhuset.