Datakurs 2019-10-11

Datakurs 2019-10-11 vi var väldigt många så det blev lite rörigt.