Promenad 2019-01-28 Tölöberg runt

Promenad 2019-01-28 Tölöberg runt, med fika i församlingshemmet, det är ju vinter!