Månadsmöte 2016-04-21

Månadsmöte 2016-04-21 med musikunderhållning av musikerna Bengt-Ove Gunnarsson och Bo Haraldson, samt lotteri kaffe och smörgås enlig gammal beprövat koncept.