Promenad 2021-07-26 Fjärås simhall

Promenad 2021-07-26 Fjärås simhall i värmen