Promenad 2017-06-19 Näsbokrok

Promenad 2017-06-19 Näsbokrok med utefika i solen