Datakurs 2020-03-13

Datakurs 2020-03-13 Resten av terminen är nerlagd på grund av hälsoläget, vi återkommer till hösten.