Promenad 2021-08-02 Näsbokrok

Promenad 2021-08-02 Näsbokrok i härligt väder