Boule 2017-10-10

Boule 2017-10-10 med nytt rekord 16 deltagare