Promenad 2020-07-06 Vallda Palta

Promenad 2020-07-06 Vallda Palta mindre blåsigt i skogen. Dessutom fick vi se en älgko med två årskalvar.