Promenad 2017-04-03 Vallda Sandö

Promenad 2017-04-03 Vallda Sandö, med fika utomhus och spaning på en Ängspiplärka.