Datakurs 2018-11-16

Datakurs 2018-11-16 med väldigt få elever.