Datakurs 2017-05-05

Datakurs 2017-05-05 den sista för vårterminen.