Promenad 2021-02-22 Näsbokrok

Promenad 2021-02-22 Näsbokrok i underbart vårväder, gott att fika utomhus.