Promenad 2019-03-25 Vallda Palta

Promenad 2019-03-25 Vallda Palta, med fika utomhus, kan det vara ett vårtecken?