Promenad 2019-11-04 Fjärås simhall

Promenad 2019-11-04 Fjärås simhall men vi fikade inne i församlingshemmet, set var varmare där.