Promenad 2019-11-25 Vallda Palta

Promenad 2019-11-25 Vallda Palta med fika utomhus igen.