Promenad 2021-11-29 Tölöberg

Promenad 2021-11-29 Tölöberg runt och fika inomhus i församlingshemmet, för kallt ute.