Promenad 2017-10-16 Näsbokrok

Promenad 2017-10-16 Näsbokrok och fika utomhus, vi var många 25 pers.