Promenad 2020-03-09 Fjärås Simhall

Promenad 2020-03-09 Fjärås Simhall, litr småregn gjorde att vi fick sitta på läktaren under tak och fika.