Promenad 2017-12-18 Fjärås

Promenad 2017-12-18 Fjärås, med fika på sittplatsläktaren.