Promenad 2019-06-17 Oxsjön runt med korvgrillning

Promenad 2019-06-17 Oxsjön runt med korvgrillning