Promenad 2021-03-29 Fjärås simhall

Promenad 2021-03-29 Fjärås simhall, lite blåsigt och hög luftfuktighet.