Promenad 2022-10-31 Fjärås simhall

Promenad 2022-10-31 Fjärås simhall, med fika utanför entren till simhallen