Promenad 2020-03-02 Torrekulla

Promenad 2020-03-02 Torrekulla, vädrets makter tillät utomhusfika.