Promenad 2017-11-20 Torrekulla

Promenad 2017-11-20 Torrekulla kallt och nyfallen snö