Promenad 2022-07-11 Näsbokrok

Promenad 2022-07-11 Näsbokrok i strålande väder