Månadsmöte 2017-03-09

Månadsmöte 2017-03-09
Med kaffe och smörgås, lotteri och information som vanligt.
Dessutom ett väldigt intressant föredrag av Gillis Edman, på temat "Kom ihåg dagen du äger", mycket tänkvärt