Promenad 2021-12-13 Hedområdet

Promenad 2021-12-13 Hedområdet, men fika i församlingshemmet.