Promenad 2021-07-19 Näsbokrok

Promenad 2021-07-19 Näsbokrok i underbart sommarväder